I Edycja Pucharu Sekcji Motorowodnej "Brzanka" 15.01.2017