02.02.2020r. KOŁO PZW NR 10 WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

                                                 OKRĘG MAZOWIECKI

                    POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

                                            Koło nr 10 w Górze Kalwarii

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

w dniu 2 Luty 2020 r. o godz._9.30_ (w pierwszym terminie), o godz._10.00_(w drugim terminie)

odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1. blok nr 4.

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.

 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad (w drodze głosowania), zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.

 3. Wybór Komisji: uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej.

 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła.

 5. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.

 6. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2020.

 7. Przedstawienie i omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2020.

 8. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu dotycząca wysokości składek członkowskich i okręgowych.

 9. W przypadku zdekompletowania składu osobowego władz lub organów, uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2020 r.

 11. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie obrad.

   

  PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

                                                                                                                                                    /-/  ZARZĄD KOŁA