Społeczna Straż Rybacka

           Społeczna Straż Rybacka miejsko-gminnego koła wędkarskiego nr 10 od wielu lat dba, poprzez kontrole, o przestrzeganie ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie w ścisłym współdziałaniu z Państwową Strażą Rybacką    i Policją Państwową oraz innymi jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony wód, mienia społecznego, ochrony przyrody i przestrzegania prawa.

          Od dnia dzisiejszego, dzięki uprzejmości jednego z wędkarzy, nasza SSR  rozpoczyna kontrole u użyciem drona. Dzięki temu urządzeniu będziemy mogli w krótszym czasie dokładnie sprawdzić akweny wodne PZW. Szczególną uwagę będziemy zwracać na jezioro Czersk. Na potrzeby SSR planujemy zakupy urządzeń, które zwiększą efektywność patroli SSR. Jednocześnie prosimy wszystkich, którzy zauważą wszelkie próby łamania przepisów dotyczących ustawy o rybactwie, szczególnie prób kłusownictwa, o poinformowanie komendanta SSR  kol. Wojtka Dąbrowskiego tel.: 503-174-846 lub kol. Piotra Ślaskiego 510-959-003.

.