UCHWAŁA Nr 165/e/2020

Z prac Zarządu Okręgu – czerwiec 2020

W Domu Wędkarza w Warszawie 29 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW. Obradom przewodniczył prezes ZO Zbigniew Bedyński. Zarząd Okręgu podjął na tym posiedzeniu uchwały, które dot.:

  • zatwierdzenia bilansu Okręgu za 2019 r. oraz budżetu na 2020 r.;

  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgu Maz. PZW za 2019 r.;

  • zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Okręgowej Komisji Odznak;

  • powołania Kol. W. Pastusiaka na funkcję rzecznika dyscyplinarnego Okręgu;

  • wstrzymania wydawania znaków wędkarskich i zezwoleń Zarządowi Koła nr 100 BISTYP.

  • zmiany nazwy Koła nr 49 w Kazuniu Nowym.

  • zmian w komisjach egzaminacyjnych kół Okręgu Maz. PZW (nr 29 Kobyłka, nr 83 Grajewo i nr 84 Tłuszcz);

  • zmiany w zasadach finansowania stanic i schronisk wędkarskich zarządzanych przez jednostki organizacyjne Okręgu Mazowieckiego PZW.

  • zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu Maz. PZW dot.:

punkt 13:

 Zawieszenia połowów sieciowych w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 3.

 

UCHWAŁA Nr 165/e/2020 –  (podjęto jednogłośnie)

 

Prezydium Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia połowów sieciowych w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 3.  Na podstawie § 47 pkt 10) i 15) Statutu Polskiego Związku, Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Ze względu na trudną sytuację hydrologiczną zawiesza się do dnia 31 grudnia 2022 r. odłowy sieciowe prowadzone w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Rzeka Wisła Nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Pilica1,6 do ujścia rzeki Narew oraz

a) jeziora Czerskiego

b) jeziora Gocławskiego,

c) jeziora Kamionkowskiego, 

d) jeziora Rokola ,

e) jeziora Wilanowskiego,

f) jeziora Łacha Nowowiejska,

g) stawy Skaryszewskie.